IT电脑DIY,家用电脑、设计专用电脑装机(配电脑)

  1. 专为熟悉用组装个人、家用、设计专用电脑。
  2. 电脑配置可按个人要求装机,比如:CPU、主板、内存、硬盘或SSD固态硬盘、显卡、显示器等。
  3. 硬件均以批发为主,装机为辅。
  4. 所有硬件均为全新正品,按厂家维修及保修期。
  5. 各种打印机及数据设备。
  6. 投影仪、摄像头等。
  7. 各种音箱、键盘、鼠标等外设设备。
  8. 上门维修电脑、打印机等。

真诚服务于大家。


电脑装机,组装电脑

电脑装机,组装电脑